Избранная запись

Սովորողի անհատական պլան

 1. Ժամը 9:00-11:00
 2.        Ապրիլի՝ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված նախագծեր՝
  Մայրենի՝ 
  «Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ
  Ռուսերեն՝  
  Смышленые переводчики
  Անգլերեն՝ 
  Easter
 3. Ժամը 11:00-14:00
 4. Տեսադասեր


Ռուսերենի տեսադաս- երկուշաբթի
Անգլերենի տեսադաս-չորեքշաբթի
Մայրենիի տեսադաս-հինգշաբթի
Մաթեմատիկայի տեսադաս-ուրբաթ

 

 1. Ժամը 14:00-18:00

Ընտանեկան նախագծեր:

 • Քանի-որ կորոնավիրուսի պատճառով տնից դուրս չեմ գալիս, խաղում եմ եղբորս հետ:
  Ընտանեկան խաղեր՝ նարդի
  , պահմտոցի, պանտամիմա: Խաղում եմ նաև լեգոներով և մեքենաներով:

Տարբեր մուլտֆիլմեր և ֆիլմեր եմ նայում:

Սիրելի երգեր՝

Կոմիտաս, մուլտերգեր, հայկական և ռուսական երգեր

 1. Ժամը 18:00-20:00

Ինքնակրթություն

Կարդում եմ ուսուցչուհիներիս ուղարկած հեքիաթները:

Ուսումնական պլան

Թադևոսյան Դալիյա Սասունի

4.2 դասարան

Մաթեմատիկոս

Հեծանիվ վարել կարողանում եմ

Լողալ կարողանում եմ

Երկարօրյաից չեմ օգտվում

Երթուղայինից չեմ օգտվում

Էնտրում եմ առկա ուսուցում

Eanglish

Hi my name is Daliya. Now I sey to my famile.  I come  in Petropavlosk-Kamchatskeay. I have sister her name is Diana. I have brother his name is David.         I have brother too his name is Daniel, and we have dog her  name  Alya. I have mam and dad.  My mam name is Liana. My dad name is Sasun.Безымянный

Բարկացած գուլպան

Безымянный

Լինում է չի լինում, մի գուլպա է լինում: Նա շատ բարկացած էր, որովետև նրան չէին լվանում: Մի անգամ նա մտածեց պլան և փախավ իր տիրոջ մոտից:Նա փախավ, բայց մոլորվեց անտառում :  Նա վախեցավ որ տեսավ գայլին : Բայց գայլը շատ բարի էր: Գայլը վերցրեց գուլպանին և տարավ իրա տուն: Գուլպան զարթնավ,  ու երբ տեսավ գայլին  գոռաց:

-Ես շատ բարի գայլ եմ մի վախեցի, ես քեզ չեմ ուտի- ասաց գայլը:

Գուլպանը լռեց և հարցրեց.

-Ինչ է քո անունը:

-Իմ անունը Պողոս է. բա քո անունը — հարցրեց գայլը.

-Իմ անումը Պոպոկ, արի ընկերներ լինենք.

-Արի -ասաց Պողոսը:

-Պողոս-Պողոս արի, մոռացել եմ քեզ ասեմ, ես շատ կեխտոտ եմ: գնացինք դուս ջրի հետևից որ ես լվացվեմ:

Գնացին նրանք ջրի հետևից: Ձորի մեջ գտան մի առվակ: Գայլը օճառով շատ լավ լվացեծ գուլպային, այնպես որ մրանից շատ անուշ հոտ եկավ:

Այտ օրվանից գուլպան և գայլը  ել իրարից չբաժանվեցին:

 

Բարկացած գուլպան

Լինում է չի լինում մի գուլպան է լինում: Նա շատ բարկացած էր որովետև նրան չեին լվանում: Մի անգամ նա մտածեց պլան և փախավ իր տերից: Նա շատ էր մոլորվել մոլորվում էր անտառում անտառում շատ վախեցավ որ տեսավ գայլ ու ուշքը գնաց : Բայց գայլը շատ բարի էր գայլը վերցրեց գուլպանին և գայլը տարավ իրա տուն: Գուլպանը զարթնավ և տեսավ գայլին ու գոռաց գայլը ասաց նարան : Ես շատ բարի գայլ եմ միվախեցի ես քեզ չեմ ուտի ասաց գայլը և գուլպանը լռեց և հարցրեց ինչ է քո անունը գայլը ասաց իմ անունը Պողոս է բա քո անունը  հարցրեց գայլը իմ անումը Պոպոկ արի ընկերներ ըլնենք այո ասաց Պողոսը: Պողոս-Պողոս արի մոռացել եմ քեզ ասեմ ես շատ կեխտոտ եմ գնացինք դուս ջրի հետևից որ ես լվացվեմ: և գնացին նրանք ջրի հետևից Պողոսը ասաց որ շատ մոտիկ է սպասիր ինձ այստեղ և Պողոսը գնաց ջրի հետևից: Մյուս որը Պողոսը եկավ ջրովվ և լցեց  Պոպոկի վրա և ինքը մաքրվեց և նրանք միասին էին ապրում:

Englesh

Տեքստը կարդալով՝ լրացրեք բաց թողած բառերը

Օրինակ՝ The mouse ………….  with the bird.-The mouse lives with the bird.

 1. The cat  lives with the bird and the mouse.
 2. The frog lives with the fish and the dog .
 3. The bear sits  white wolf .
 4. The house verry beautiful .
 5. The animals lakes a new house and lives together.